Firma Abramczyk rozbudowuje się. Prace wykona Kormost.
Przedsiębiorstwo Kormost z dumą podjęło się uczestnictwa w przebudowie budynków firmy Abramczyk w Bydgoszczy, ogólnopolskiego lidera w dostawie mrożonych ryb i owoców morza, a także mecenasa sportu.

Oficjalna nazwa inwestycji to: „Przebudowa i rozbudowa budynków Zakładu Przetwórstwa Rybnego o część produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą techniczna, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby istniejącego Zakładu Produkcyjnego”.

Na wagę inwestycji wskazują liczby: istniejąca powierzchnia zabudowy to 167 mkw. Nowa liczyć będzie dodatkowo aż 906 mkw. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa ma mieć 4767 mkw, z czego nowa powierzchnia – 2298 mkw.

W ramach nowych robót konstrukcyjnych zostaną wykonane:

* stopy fundamentowe:  żelbetowe, monolityczne, beton C20/25, W6, F100, zbrojenie stalą A-IIIN (B500SP). Pod fundamentami zostanie wykonany podkład z chudego betonu (C8/10). W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntu nienośnego (nasypu niekontrolowanego), należy go wymienić do poziomu gruntu nośnego na zagęszczoną poduszkę żwirowo-piaskową  (IS= 0,98). Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów za pomocą kotew osadzonych w stopach lub kotew wklejanych. Powierzchnie stóp narażone na kontakt z gruntem zostaną zabezpieczone przeciwwilgociowo przez dwukrotne malowanie środkiem asfaltowo-kauczukowym do hydroizolacji;

* podwaliny- żelbetowe, monolityczne z betonu C25/30, W6, F100 zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP);

* konstrukcja hali w postaci stalowych ram (stal S355), słupy z dwuteowników walcowanych, rygle kratownicowe oraz z dwuteowników walcowanych, płatwie z dwuteowników. Pokrycie hali blachą trapezową. Sztywność konstrukcji zapewni układ stężeń połaciowych i pionowych oraz sztywnych węzłów ram;

* podkonstrukcje (ryglówka) z profili zimnogiętych o przekroju kwadratowym (stal S355);

Przewiduje się wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach murowanych z wbudowaniem nowych nadproży stalowych lub żelbetowych prefabrykowanych.

W przypadku ścian będą to ściany zewnętrzne osłonowe – z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR  gr. 20cm,  Umax= 0,45W/(m2K), mocowane do konstrukcji stalowej słupów i rygli. Ściany chłodni powstaną z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR gr. 20cm,  Umax= 0,14W/(m2K), a stropodach z blachy trapezowej T-80, gr. 0,88mm, wełny mineralnej gr. 25 cm i membrany dachowej, Umax= 0,30W/(m2K).