Firma Kormost S.A. rekrutuje na następujące stanowiska: Link ogólny do ogłoszeń na OLX praca Ogłoszenie OLX […]
Zagrożony zawaleniem Most Uniwersytecki w Bydgoszczy zamknięto, podparto, naprawiono i 26.01. 22 r oddano do użytku. […]
Kormost S.A. był podwykonawcą inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku […]
Od 30 lipca 2021 roku firma Kormost S.A. na zlecenia miasta Bydgoszcz zajęła się inwestycją „Wzmocnienie […]
Jesteśmy dumni z tego, że firma Kormost S.A. uczestniczy w rewitalizacji bulwarów na lewym brzegu Brdy, […]
Przeprawa w Kotowie i nowa nawierzchnia DK32 Nowoczesna przeprawa w Kotowie W Kotowie budowaliśmy z belek […]
W 2022 roku na zlecenie ZDMiKP w Bydgoszczy Kormost S.A. przeprowadzał prace awaryjno-utrzymaniowe na miejskich obiektach […]
Budowę zakończono i odebrano 30 kwietnia 2021 roku. Polegała ona na wykonaniu dwóch kładek pieszo-rowerowych: nad […]
Umowę na remont obiektu zawarto 2 listopada 2022 r. pomiędzy spółką Kormost S.A. a Powiatem Bydgoskim, […]
Umowę na wykonanie zadania zawarto 22 listopada 2022 r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a […]