Kormost S.A. do 30.10.2023 realizował inwestycję pn.  „Budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi […]
W ramach konkursu organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa, którego celem jest promowanie sztuki budowlanej, KORMOST S.A. […]
W styczniu 2024 roku Kormost S.A. zostanie poddany początkowej (pierwszej) certyfikacji dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania IMS […]
Kormost S.A. był podwykonawcą inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku […]
Od 30 lipca 2021 roku firma Kormost S.A. na zlecenia miasta Bydgoszcz zajęła się inwestycją „Wzmocnienie […]
Jesteśmy dumni z tego, że firma Kormost S.A. uczestniczy w rewitalizacji bulwarów na lewym brzegu Brdy, […]
Przeprawa w Kotowie i nowa nawierzchnia DK32 Nowoczesna przeprawa w Kotowie W Kotowie budowaliśmy z belek […]
W 2022 roku na zlecenie ZDMiKP w Bydgoszczy Kormost S.A. przeprowadzał prace awaryjno-utrzymaniowe na miejskich obiektach […]
Budowę zakończono i odebrano 30 kwietnia 2021 roku. Polegała ona na wykonaniu dwóch kładek pieszo-rowerowych: nad […]
Umowę na remont obiektu zawarto 2 listopada 2022 r. pomiędzy spółką Kormost S.A. a Powiatem Bydgoskim, […]