Pracownicy Działu Antykorozji firmy Kormost odpowiedzialni za proces Antykorozyjny posiadają ogromną wiedzę z zakresu antykorozji zarówno teoretyczną  – wykształcony personel nadzoru  prac antykorozyjnych posiadający certyfikaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i FROSIO, jak i wiedzę i umiejętności praktyczne zatrudniając wysoce wykwalifikowany personel wykonawczy.

Jako firma posiadamy certyfikat IBDiM potwierdzający spełnienie wymaganych warunków do wykonywania przeciwkorozyjnych zabezpieczeń na stalowych obiektach mostowych

Wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne zarówno obiektów nowobudowanych powstających w naszej wytwórni, lecz także obiektów podlegających renowacji.

Śrutownia:  

Prace antykorozyjne stali wykonywane są w ciągu technologicznym obejmującym śrutownię, metalizernię i malarnię. Proces obróbki strumieniowo-ściernej polega na dokładnym i szybkim oczyszczeniu powierzchni, w trakcie którego powierzchnię narzucany jest materiał ścierny – śrut staliwny ostrokątny.

Obróbka strumieniowo –ścierna:  Komora śrutownicza o wymiarach 7m x 21m x 5,6m przystosowana do prac przy elementach wielkogabarytowych, wyposażona w torowisko oraz zamknięty obieg ścierniwa. W komorze śrutowniczej możliwa jest praca na 4 dyszach śrutowniczych. Do czyszczenia stosowany śrut staliwny ostrokątny.        

Malarnia i metalizernia:

Hala o powierzchni około 600m2 wyposażona w torowisko. Metalizernia oraz malarnia są rozdzielone specjalnymi drzwiami, które umożliwiają jednoczesne prowadzenie procesu metalizacji i malowania. Na malarni do malowania powierzchni stalowych stosowane są hydrodynamiczne agregaty  malarskie, na metalizerni używane są metalizatory do natrysku cieplnego. Prace antykorozyjne  odbywają się w warunkach atmosferycznych zgodnych  z wymaganiami stosowanych materiałów i specyfikacji technicznych.

  • Metalizacja natryskowa – proces metalizacji polega na narzuceniu pod wysokim ciśnieniem roztopionego cynku na powierzchnię elementu.
  • Malowanie natryskowe zarówno powłok antykorozyjnych jak i ogniochronnych:
  • Materiały malarskie i technologia są dobierane indywidualnie do wymagań
  • Specjalistyczny sprzęt – pompa 2K pozwalająca na bardzo dokładne dozowanie wraz z podgrzewaczem
  • Prace antykorozyjne w terenie:
  • Ogromne doświadczenie w wykonywaniu specjalistycznych zadań antykorozyjnych
  • Konstrukcje lekkie, ciężkie,  hale, zbiorniki itp.

Antykorozja betonu

  • naprawy uszkodzeń betonów z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia
  • wykonywanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych
  • nakładanie powłok hydrofobowych i antygraffiti


Kontrola jakości   

Badania laboratoryjne: posiadamy sprzęt i personel niezbędny do wykonywania badań:

OCENA STOPNIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA DO PRAC ANTYKOROZYJNYCH

Rodzaj badaniaNormy i/lub dokumentowane procedury badawcze
Ocena stopnia zapyleniaPN-EN ISO 8502-3
Ocena stopnia zatłuszczeniaPN-H-97052
Badanie zanieczyszczeńPN- EN ISO 8502-6
Wizualna ocena przygotowania powierzchniPN-EN ISO 8501-1

OCENA JAKOŚCI POWŁOK

Rodzaj badaniaNormy i/lub dokumentowane procedury badawcze
Badania wizualnePN-EN ISO 4628
PN-EN ISO 3668
Badania przyczepności powłok malarskichPN-EN ISO 4624
PN-EN ISO 16276-2
PN-EN ISO 2409
Badanie grubości powłok antykorozyjnychPN-EN ISO 2808
PN ISO 19840
PN-EN ISO 12944-5
PN-EN ISO 2063
Badanie chropowatości powierzchniPN-EN ISO 8503-4
PN-EN ISO 8503-2
Oznaczenie twardości powłokiPN-EN ISO 15184