Jesteśmy dumni z tego, że firma Kormost S.A. uczestniczy w rewitalizacji bulwarów na lewym brzegu Brdy, na odcinku pomiędzy mostem Bernardyńskim, a ulicą Uroczą w Bydgoszczy. Dzięki tej inwestycji wypięknieje kolejny zakątek naszego miasta.

Dotychczasowy zakres prac objęty umową został wykonany w 80 – 85 proc. i obejmował:

– wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych wraz z transportem i utylizacją, niwelacji terenu;

–  wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;

– przebudowę konstrukcji nabrzeża na długości ok. 270 metrów (bez zmiany jego lokalizacji), a w tym rozbiórkę istniejącego umocnienia;

– budowę nowego nabrzeża, czyli wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki przy wykorzystaniu grodzic stalowych Larsena wraz z budową na nich oczepu żelbetowego ze skarpą wyłożoną kamieniem granitowym i schodami skarpowymi;

– przebudowę i poszerzenie istniejącej kładki wzdłuż nabrzeża na wysokości budynku przy ul. Św. Floriana 6a;

– budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;

– wymianę nawierzchni i konstrukcji istniejących ciągów pieszych;

– demontaż istniejących elementów małej architektury;

– przebudowę istniejących schodów;

– budowę nowych schodów terenowych;

– demontaż oświetlenia.

Do zakończenia realizacji prac wykonane zostaną:

– montaż oświetlenia bulwarów, które zostanie podłączone do zasilania miejskiego;

– budowa przystani do cumowania małych łódek;

– budowa tarasu widokowego;

– nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat;

– nasadzenie trawników (pielęgnacja do tzw. „pierwszego koszenia”) oraz przeprowadzenie prac porządkowych i odtworzeniowych.