„Łączymy pokonując przeszkody” – to nasza dewiza. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy jakość i dotrzymywanie nawet najbardziej napiętych terminów oraz oferujemy konkurencyjne ceny. Byliśmy i jesteśmy zaangażowani przy wielu prestiżowych inwestycjach w kraju oraz zagranicą. Zbudowaliśmy około 150 dużych konstrukcji. Cieszy nas opinia: „specjaliści od trudnych konstrukcji”, gdyż to właśnie budowa konstrukcji stalowych oraz skomplikowanych obiektów inżynierskich jest atutem i wizytówką Firmy KORMOST.

Nasza wieloletnia praca, doświadczenie w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego, indywidualne spojrzenie na każdy projekt  są gwarancją sukcesu naszych Klientów. 

Na opinię tę cały czas, od lat, pracuje grono doświadczonych pracowników — specjalistów wielu branż, tworzących zespół naszej Firmy. To przede wszystkim inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budowy dróg i mostów, w większości autorzy projektów zadań i rozwiązań technicznych, których wykonawstwo przyniosło nam szereg nagród i wyróżnień.
A że żaden człowiek, czy firma, jako jednostka nie jest samotną wyspą, czy wręcz nie może taką być, by sensownie funkcjonować — z przyjemnością podkreślamy, że na nasz i zarazem Państwa sukces wpływa też współpraca naszego zespołu z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju; między innymi: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Politechniką Lubelską — Wydziałem Budownictwa i Architektury, Katedrą Dróg i Mostów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy — jego Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskie, Katedrą Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Politechniką Poznańską — Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Stawiane przed nami zadania staramy się realizować zawsze na najwyższym poziomie. Realizowane przez nas przedsięwzięcia i projekty mają bardzo często interdyscyplinarny charakter. Stąd konieczność współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi spoza szeroko rozumianego budownictwa. Przykładem tego są prace prowadzone w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji zlokalizowanym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. Szerokie możliwości doświadczalnej weryfikacji materiałów, złożonych struktur spawanych, gotowych obiektów, jak również kompetencje Laboratorium potwierdzone certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB372) powodują, że nasze rozwiązania stają się bardziej konkurencyjne, a poziom zaufania Klientów do nich wzrasta.

Nasza wieloletnia praca, doświadczenie w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego, indywidualne spojrzenie na każdy projekt wsparte współpracą z tak znamienitymi ośrodkami naukowymi, posiadane przez firmę certyfikaty, świadectwa kwalifikacji jak i wyróżnienia, są gwarancją sukcesu naszych Klientów.