Od 30 lipca 2021 roku firma Kormost S.A. na zlecenia miasta Bydgoszcz zajęła się inwestycją „Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych”. Dzięki naszym wysiłkom przeprawa znów jest bezpieczna i służy podróżnym.

Nasze zadanie polegało na wykonaniu projektu wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań ramowych oraz prac naprawczych, zgodnie z opracowanym projektem. W ramach realizacji kontraktu Kormost współpracował z Wydziałem Mostów Politechniki Wrocławskiej oraz Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Bydgoskiej. Próbne obciążenie mostów wykonywały Politechnika Rzeszowska oraz Politechnika Śląska.   

Na zakres wykonanych prac złożyły się:

– wzmocnienie wszystkich węzłów dolnych zakotwień want;

– wykonanie odprężenia cięgien w celu redukcji sił działających na elementy dolnych zakotwień want; odprężenie want splot po splocie do wartości ok. 280 mm;

– wykonanie balastu – 700 kN (70 t), układanego na jezdni nad poprzecznicą podporową między łożyskiem stałym, a osią jezdni;

– wykonanie stanowisk roboczych dla poszczególnych węzłów w trudnym terenie (rzeka), w tym samojezdnych pomostów roboczych nad rzeką i podpory posadowionej w nurcie rzeki;

– wykonanie wzmocnienia 18 szt., węzłów zewnętrznie oraz wewnętrznie (w skrzynkowym dźwigarze głównym konstrukcji stalowej); średnia waga dodatkowej konstrukcji stalowej potrzebnej do wykonania wzmocnienia wahała się od 1 tony do blisko 3 ton;

Wzmocnienie wykonane było w całości pod częściowo zredukowanymi naprężeniami konstrukcyjnymi. Zaprojektowano i wykonano dla zadania 16 stanowisk roboczych  (5 stanowisk na zasadzie wózków gzymsowych, 10 stanowisk na zasadzie pomostów roboczych ustawionych na klatkach montażowych i 1 stanowisko robocze z wykorzystaniem podnośnika koszowego). Ponadto:

– zabezpieczono łożysko stałe (podpora FR6) na siłę poziomą skierowaną wzdłuż oso konstrukcji dźwigara przy łożysku stałym; wykonany element to konstrukcja stalowa, tj. płytowo-żebrowy element ze stali konstrukcyjnej S355J2 o wadze ponad 5 ton, zakotwiony w konstrukcji żelbetowej podpory kotwami wklejonymi M25;

– zabezpieczono wejścia do dwóch skrzynek dźwigarów głównych;

– wykonano blokadę łożyska podpory FR9, umożliwiającą wymianę bądź naprawę łożysk;

– zamontowano monitoring oraz inspekcję zakotwienia czynnego want;

– wykonano odprowadzenie wód opadowych z podpory FP8;

– zdemontowany został splot, ponadto wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stali.

Obiekt został oddany do ponownego użytkowania 26 stycznia 2022 roku.