Kormost S.A. był podwykonawcą inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku , ul. Niepodległości, 1 Maja”. Zbudowaliśmy solidny most na lata.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie:

– robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych jezdni, kostki betonowej na chodnikach oraz elementów kamiennych, betonowych i zbrojenia ustroju niosącego, podpór, fundamentów;

– rozbiórkę nasypów za przyczółkami;

– zabicie tymczasowych ścianek szczelnych L=6,0 m.;

– wykonanie wykopu w ściankach szczelnych oraz zabetonowanie pod wodą metodą „contractor” betonowego korka;

– ułożenie zbrojenia fundamentu i zabetonowanie płyty fundamentowej z betonu C30/37;

– wykonanie korpusów przyczółków, ciosów podłożyskowych, montaż łożysk oraz wykonanie poprzecznic żelbetowych;

– montaż belek Kujan;

– wykonanie ścianek zaplecznych i skrzydeł oraz zasypka przyczółków;

– zabetonowanie ustroju niosącego – nadbeton;

– wykonanie izolacji ustroju niosącego;

– wykonanie płyt przejściowych i montaż krawężników kamiennych;

– montaż elementów wyposażenia mostu: barier, poręczy, schodów skarpowych, umocnienia skarp i stożków.

Ustrój nośny mostu wykonanego przez Kormost S.A. składa się z 14 sztuk belek sprężonych typu Kujan długości ok. 14,65 m. zespolonych z żelbetowym nadbetonem klasy C30/37 o grubości 12-16 cm. Belki opierają się na masywnych przyczółkach za pośrednictwem monolitycznych poprzecznic na łożyskach elastomerowych. Masywne przyczółki wykonano w ściankach szczelnych składające się z płyty fundamentowej 2,60 m, wysokości 1,0 m.  i długości 14,0 m. Do ściany przyczółka podwieszono żelbetowe skrzydełka równoległe do osi drogi. Na ściance zaplecznej przyczółków oparto żelbetowe płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,3 m. Za przyczółkami znajdują się schody skarpowe z balustradą.

Dane techniczne mostu w liczbach:

– nośność konstrukcji mostu- klasa A;

– całkowita szerokość obiektu – 13,18 m;

– szerokość jezdni – 6,0 m;

– światło poziome -13,50 m;

– światło pionowe – 1,67 m;

– kąt skrzyżowania drogi z mostem – 90°;

– pochylenie podłużne rzeki – 0,5%.

Budowę odebrano 3 listopada 2022 roku. Zamawiający potwierdził solidne, terminowe, zgodne z wymaganiami oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonanie zadania przez Kormost S.A.

Generalny Wykonawca: Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów,

Podwykonawca: KORMOST S.A. ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz,

Zamawiający: Gmina Okonek ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek.