W styczniu 2024 roku Kormost S.A. zostanie poddany początkowej (pierwszej) certyfikacji dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania IMS (ang. Integrated Management Systems), który obejmuje:

a) System Zarządzania Jakością QMS (ang. Quality Management Systems) wg PN-EN ISO 9001:20215,

b) System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015,

c) System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Certyfikacji dokona jednostka certyfikująca posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).