Wiadukt w Olkuszu odnowiony
Sukces remontu w Olkuszu. Wiadukt będzie lata służył kierowcom i pieszym

Pełną parą trwały w sierpniu i wrześniu prace przy remoncie wiaduktu w Olkuszu. Firma Kormost wykonała konieczne prace dodatkowe. Na dniach inwestycja zostanie oddana do użytku.


Roboty rozpoczęliśmy z końcem czerwca od frezowania warstwy ścieralnej. Początkowo zakładano, że harmonogram prac obejmie jedynie wymianę asfaltów oraz żywicy na kapach, czyli miejscach, gdzie przeprowadzony jest chodnik, a także wymianę system antykorozyjnego na ustroju nośnym i elementach wyposażenia. Po przeprowadzeniu pierwszych robót odkryliśmy nieprawidłowości w izolacji płyt pomostu, a także korozję betonu za krawężnikami.

W sierpniu wykonaliśmy frezowanie nawierzchni asfaltowych i nawierzchni na dojazdach. Zdjęliśmy krawężniki i odkuliśmy skorodowany beton znajdujący za krawężnikami. Kontynuowane były również prace związane z oczyszczaniem ustroju nośnego oraz powierzchni betonowych. Jak się okazało, stara  żywica wykazała słabą przyczepność do kapy chodnikowej, więc konieczne było jej ściągnięcie.

We wrześniu Kormost ułożył papę izolującą płytę pomostu i z sukcesem zakończył prace nad terenem kolejowym. Ponadto ustawiliśmy krawężniki i zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem kap chodnikowych do układania żywicy. Oczyszczony został stalowy ustrój nośny oraz powierzchnie betonowe.

– Podczas prac odkryto zarysowania przyczółków betonowych – mówi Jakub Gotowski z firmy Kormost. – W związku z tym wykonaliśmy tzw. iniekcje, skutecznie wypełniające i zamykające zarysowania.

Zakończono też prace związane z przygotowaniem kap chodnikowych pod układanie nowej nawierzchni żywicznej.

Remont, którego zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oszacowano na 2 mln 821 tys. zł.