Trwają prace wykończeniowe na estakadzie sieci magistralnej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy.
Spółka Kormost podjęła się wykonania prac naprawczych konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci magistralnej od ECII do K-501 w Bydgoszczy w połowie czerwca, po zawarciu umowy z KPEC Sp. z o.o.

Zakres robót obejmuje:
* opracowanie projektu wykonania prac naprawczych;
* wykonanie prac naprawczych konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci magistralnej od ECII do K-501, zgodnie z opracowaną dokumentacją i ekspertyzą przekazaną przez Zamawiającego.