Trwają prace przy rozbudowie ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. W listopadzie i grudniu m.in. zakończono budowę muru bernardyńskiego.

W listopadzie firma Kormost wykonała okładzinę z koszy gabionowych (metalowych konstrukcji wypełnionych różnego rodzaju kamieniami) przy palisadzie CFA (wykonanej ze zbrojonych pali) wzdłuż chodnika przy ulicy Kujawskiej. Zabezpieczyliśmy też skarpę przy ul. Kujawskiej – zastosowana została ścianka szczelna z grodzic stalowych. Zakończyły się też prace związane z murem bernardyńskim. Zakończono prace murarskie i zamontowano balustradę. Stanęło też 10 wiat przystankowych wzdłuż trasy tramwajowej.

Grudzień Kormostu stał pod znakiem budowy schodów żelbetowych prowadzących do parku przy ul. Kujawskiej. Na początku wyprofilowaliśmy skarpę, żeby idealnie dostosować ją do projektu schodów. Kolejnym krokiem było wykonanie w tym miejscu kanalizacji deszczowej i rozpoczęcie budowy schodów.

Prace na Kujawskiej potrwają do połowy 2021 roku, a wiosną rozpoczną się tutaj nasadzenia drzew i krzewów. Rozbudowa ulicy to największy projekt komunikacyjny ostatnich lat w Bydgoszczy. Wybudowane zostało m.in. nowe torowisko oraz jezdnia pomiędzy jezdniami rond Kujawskiego i Bernardyńskiego. Na jezdni wschodniej wydzielony zostanie buspas, a na chodnikach powstaną ścieżki rowerowe. Wielką wagę inwestor przykłada też do rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na liście udogodnień znajdują się pochylnie dla wózków, elementy ryflowane na chodnikach i przystankach, a także sygnalizacja dźwiękowa na przejściach.

Przypomnijmy, że tramwaje kursują nową trasą w wykopie. Było to konieczne, żeby zniwelować nachylenie. Na murach oporowych na trasie tramwaju można obserwować mural, którego projekt wygrał konkurs zorganizowany przez miasto. Grafikę warto obejrzeć w ruchu. Inwestor podkreśla, że podczas budowy zastosowano rozwiązania stricte ekologiczne. Są to smarownice zasilane energią fotowoltaiczną oraz bezpodsypkowe torowisko i specjalne, ograniczające hałas, nawierzchnie.

Kujawska w liczbach:
– 1,2 km nowego torowiska;
– 24 metry różnicy poziomu między rondem Kujawskim, a Zbożowym Rynkiem;
– 15 nowych tramwajów zakupionych do obsługi sieci;
– 174 całkowity koszt prac na Kujawskiej.