Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku największej inwestycji miejskiej w ostatnich latach w Bydgoszczy.

Firma Kormost zakończyła już prace związane z wykonywaniem muru oporowego wzdłuż ulicy Kujawskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż wyposażenia, a przy ul. Toruńskiej – w okolicy ronda Bernardyńskiego – prowadzone są prace wykończeniowe. Z cegły klinkierowej wykonywana jest elewacja muru od strony Kościoła Garnizonowego.

Już wiadomo, że na przełomie września i października zakończone zostaną prace pozwalające na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie linii tramwajowej łączącej Górny Taras Bydgoszczy z Dolnym. Połączenie ronda Kujawskiego z rondem Bernardyńskim murami oporowymi to kamień milowy inwestycji.

Na rondzie Bernardyńskim położono nową nawierzchnie dojazdów. Trwają też prace związane z wymianą gruntu pod torowisko w kierunku Babiej Wsi. Z kolei na ul. Długiej położono nawierzchnię z kostki rzędowej. Na ul. Kujawskiej trwa montaż trakcji tramwajowej, betonowanie płyty górnej torowiska wewnątrz murów oporowych oraz prace drogowe: na jezdni zachodniej przygotowanie do położenia warstw bitumicznych, a pomiędzy murami oporowymi wykonywana jest opaska z kostki brukowej. Praca wre także na rondzie Kujawskim: to m.in. wykopy, profilowanie podłoża nasypami, podbudowa i stabilizacja podłoża oraz wykonanie warstw bitumicznych.

Warto dodać, że z inicjatywy Miasta, mury oporowe wzdłuż ul. Kujawskiej zostaną ozdobione muralem. Konkurs na projekt wygrała praca Jana Kołodzieja i Krzysztofa Syrucia. Na wykonanie muralu, którego łączna długość wynosi 440 metrów, artyści mają czas do końca listopada.