Trwa weryfikacja i odbiór przez nadzór inwestorski prac, które Kormost S.A. prowadził na pięciu obiektach w Olsztynie.

Po zawarciu umowy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie roboty rozpoczęliśmy 25 maja br. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych w ciągu dróg administrowanych przez olsztyński oddział GDDKiA.

W czerwcu zakończyliśmy prace projektowe, a pod koniec sierpnia Firma Tioman (podwykonawca Kormostu) zamocowała na wszystkich pięciu obiektach siatki zabezpieczające. Tym samym zakończyły się zlecone roboty zasadnicze.