W 2022 roku na zlecenie ZDMiKP w Bydgoszczy Kormost S.A. przeprowadzał prace awaryjno-utrzymaniowe na miejskich obiektach mostowych i inżynierskich.

W ramach umowy do końca grudnia bieżącego roku wykonaliśmy następujące zadania:

– przeglądy podstawowe, rozszerzone i specjalne obiektów mostowych i inżynierskich na terenie miasta;

– naprawę i wymianę elementów metalowych obiektów mostowych, obejmujące między innymi wymianę osłon przeciwporażeniowych na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ul. Chemicznej;

– renowacje powłok ochronnych na barierach mostu im. Żeglugi Bydgoskiej w ciągu ul. Spornej;

– drobne naprawy elementów drewnianych i impregnację ochronną kładek dla pieszych oraz obiektów drewnianych na terenie miasta;

– zabiegi pielęgnacyjne na obiektach i w ich otoczeniu, w tym nowe powłoki malarskie obiektu w ciągu ul. Bernardyńskiej, rewitalizację stożków od strony Politechniki i prace porządkowe terenu pod obiektem, gdzie ułożono również płyty ażurowe;

– prace ogólno porządkowe na obiektach inżynierskich polegające na czyszczeniu i udrażnianiu wpustów mostowych i utrzymanie w czystości dylatacji.

Największym zadaniem wykonywanym w ramach prac awaryjno-utrzymaniowych prowadzonych w 2022 r. była rewitalizacja kładki nad rzeką Brdą w rejonie Opery Nova
im. Jana Kiepury. Prace obejmowały:

– wymianę i wzmocnienie elementów stalowych obiektu, uwzględniające nowe rozłożenie drewna pokładu;

– częściową renowację powłok antykorozyjnych obiektu;

– całkowitą wymianę legarów i pokładu drewnianego, uwzględniające zmianę kierunku ułożenia desek pokładu górnego, tak by woda lepiej odpływała z obiektu i aby ułatwić poruszanie się po kładce.