Przeprawa w Kotowie i nowa nawierzchnia DK32

Nowoczesna przeprawa w Kotowie

W Kotowie budowaliśmy z belek „KUJAN”

W maju 2022 roku zakończyliśmy rozbudowę mostu przez rzekę Mogielnicę w ciągu drogi krajowej nr 32 w miejscowości Kotowo (gmina Granowo).

Inwestorem zadania był poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakres robót obejmował:

  • rozbudowę istniejącego mostu (rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu o wyższych parametrach w miejscu starego);
  • wykonanie systemu odwodnienia mostu;
  • instalację kanału technologicznego;
  • odtworzenie nawierzchni dojazdów do mostu na odcinkach około 60m (z każdej ze stron);
  • wykonanie nasadzenia rekompensacyjnego i pielęgnację zieleni.

W związku z reorganizacją ruchu konieczne było wykonanie tymczasowego mostu objazdowego typu MS-54. Został tam przekierowany ruch z DK32.

Na moście zerwano nawierzchnię, rozebrano też chodniki, konstrukcję mostu wykonaną z belek prefabrykowanych, ceglane przyczółki starego obiektu oraz kamienno-betonowe fundamenty. Później przystąpiliśmy do fundamentowania i budowy korpusu przyczółków. Zamontowaliśmy prefabrykowane belki strunobetonowe typu „KUJAN” – ustroju nośnego. Przystąpiono do zbrojenia oraz deskowania przeprawy. Następnie wykonano izolacje mostu, a także dojazdy do warstwy podbudowy zasadniczej obiektu.

Niestety, realizację kontraktu wydłużył wypadek, do którego doszło na zamknięty jeszcze dla ruchu moście. Pomimo oznaczeń tymczasowej organizacji ruchu na nowo wybudowany obiekt wjechała ciężarówka z dwoma przyczepami, która uszkodziła zarówno nową przeprawę, jak i most objazdowy. Okazało się, że kierowca pojazdu zasnął za kierownicą. Dzięki przeprowadzonym oględzinom i błyskawicznej interwencji Wykonawcy ruch na DK 32 udało się utrzymać. Wypadek wymusił konieczność wykonania niektórych robót ponownie. Po doprowadzeniu obiektu do stanu sprzed zdarzenia położono warstwy bitumiczne, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu oraz przeprowadzono pozostałe prace wykończeniowe.

Regularny ruch na DK 32 (po tzw. starym śladzie), a tym samym już po nowym moście, został przywrócony w drugiej połowie maja 2022 r.