Budowę zakończono i odebrano 30 kwietnia 2021 roku. Polegała ona na wykonaniu dwóch kładek pieszo-rowerowych: nad ciekiem Paramelka w sąsiedztwie mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz (km 2+855) oraz nad Kanałem Bydgoskim w sąsiedztwie mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz (km 2+902) w miejscowości Występ.

Inwestor, Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, potwierdził solidne, terminowe i zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonanie powyższego zadania. Wyraził także pozytywną opinię o wzajemnej współpracy. Całość prac przeprowadzono z cechującą Kormost S.A. sprawnością organizacyjną i starannością.