Wczoraj, 31 sierpnia, odbyło się próbne obciążenie przęsła budowanej przez nas kładki w Łochowie.

W ramach finansowanej m.in. przez RPO inwestycji, firma Kormost wykonuje kładkę, która zostanie udostępniona dla pieszych i rowerzystów. Długość całej trasy wyniesie ponad 6 kilometrów (2,5 metra szerokości). Będzie ona włączona do istniejącego już traktu rowerowego, przebiegającego wzdłuż
drogi powiatowej.

Kładkę zaprojektowano jako układ trzech niezależnych tzw. ustrojów nośnych, które oparte sąna wspólnych podporach. Nawierzchnia wykonana jest z żywic epoksydowo-poliuretanowych, a krawędzie przęseł zabezpieczono balustradami o wysokości 1,2 m.

Aktualnie trwają prace związane z montażem balustrad na dojściach do kładki zarówno od ulicy Jesionowej jak i Niedźwiedziej. Cały czas postępują roboty antykorozyjne na konstrukcja betonowych i stalowych. Wykonywane będą też nawierzchnie z żywic epoksydowych.

Przy okazji realizacji inwestycji, zostaną także wybudowane ulice: Jesionowa i Niedźwiedzia w Łochowie oraz kładka nad kanałem Górnonoteckim. Koszt oszacowano na 7 793 395,89 zł brutto, z czego ponad 4 mln zł pochodzą z uzyskanego przez Gminę Białe Błota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe parametry techniczne obiektu
• długości ustrojów nośnych:
o konstrukcja K-1 (rama 5-przęsłowa): 63,93 m;
o konstrukcja K-2 (kratownica wolnopodparta): 30,37 m;
o konstrukcja K-3 (rama 5-przęsłowa): 64,59 m;
• kąt skrzyżowania z kanałem: ~63.0°;
• światło pionowe (ponad WWŻ): 4,30 m;
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,50 m;
• szerokość w świetle balustrad: 2,90 m;
• wysokość skrajni: 2,50 m; • klasa obciążenia: obciążenie tłumem pieszych wg. PN-85/S-10030