Firma Kormost kontynuuje remont wiaduktu w Olkuszu. Konieczne było wykonanie prac dodatkowych.

Prace na wiadukcie rozpoczęły się 28 czerwca od frezowania warstwy ścieralnej. Remont zakładał tylko i wyłącznie wymianę asfaltów oraz żywicy na kapach (miejscach, gdzie znajduje się chodnik). Wymieniony został też system antykorozji na ustroju nośnym i elementach wyposażenia.

Jak się okazało, po przeprowadzeniu pierwszych prac odkryto nieprawidłowości w izolacji płyty pomostu. Ponadto skorodowany był beton znajdujący się za krawężnikami.

 – Wykonaliśmy wszystkie konieczne prace dodatkowe, czyli demontaż krawężników, skucie skorodowanego betonu znajdującego się za krawężnikami, izolację płyty pomostu, ustawienie krawężników oraz prace, które zaplanowano pierwotnie, w tym ułożenie nawierzchni asfaltowych. Aktualnie trwa malowanie obiektu żywicą – mówi Jakub Gotowski z firmy Kormost.

W miniony czwartek ruch na wiadukcie został skierowany na lewą nitkę. Na prawej nitce zostanie przeprowadzony pełny remont zgodnie z projektem.

W toku są prace antykorozyjne, a podwykonawca oczyszcza ustrój nośny pod wiaduktem. Fachowcy z Kormostu czekają na wyłączenia torowe. Są one niezbędne do przeprowadzenia prac nad liniami kolejowymi.