Kormost S.A. do 30.10.2023 realizował inwestycję pn.  „Budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi […]
W ramach konkursu organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa, którego celem jest promowanie sztuki budowlanej, KORMOST S.A. […]
W styczniu 2024 roku Kormost S.A. zostanie poddany początkowej (pierwszej) certyfikacji dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania IMS […]