Kormost S.A. do 30.10.2023 realizował inwestycję pn.  „Budowa obiektu inżynierskiego – wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica -Koronowo w Mąkowarsku”. Inwestorem był Powiat Bydgoski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Bydgoszczy.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 8 204 245,37 zł netto