Trwają prace nad przebudową ulicy Kujawskiej i Toruńskiej. Jak postępowały roboty w 2019 i do tej pory w 2020 roku?

Ulica Kujawska

– Czerwiec-sierpień: przeprowadziliśmy prace związane z wykonaniem obudowy wykopu z palisady żelbetowej w ciągu ulicy Kujawskiej na jezdniach wschodniej i zachodniej. Zastosowane zostały nowoczesne technologie zabezpieczania gruntu w sąsiedztwie istniejących fundamentów: pale VDW (Vor Der Wand – in front of the wall) oraz kolumny DSM z cementogruntu, wzmacniające zbyt słabe podłoże budowlane.

– Sierpień-październik: wykonane zostały konstrukcje oczepów żelbetowych na palisadzie oraz mur oporowy z pali CFA (CFA to elementy konstrukcyjne, stosowany przede wszystkim do wykonywania fundamentów głębokich pod ekranami akustycznymi i obiektami mostowymi, a także ścian palowych w konstrukcjach oporowych) przy skarpie prowadzącej do parku na bydgoskim Wzgórzu Wolności.

– Listopad-grudzień: przeprowadziliśmy drugą część robót związanych z wykonaniem obudowy wykopu z palisady żelbetowej.

– Grudzień-luty: kolejne tzw. prace żelbetowe, czyli wykonywanie płaszcza na murze oporowym. Mur oporowy to samodzielna, masywna konstrukcja powstrzymująca poziome parcie gruntu pochodzące od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego.

Ulica Toruńska

– Wrzesień: na odcinku od Babiej Wsi do Ronda Bernardyńskiego zajmowaliśmy się wykonaniem głębokiego fundamentowania przy zastosowaniu pali CFA pod wykonanie muru oporowego wzdłuż ulicy Toruńskiej.

– Październik-grudzień: kontynuowanie wykonania konstrukcji żelbetowej muru oporowego na palach CFA.

– Od grudnia: prace ziemne w obrębie muru oporowego.

– Od lutego: prowadzimy prace związane z wykonaniem niskiego muru – uciąglenie (uciąglenie to zapewnienie nośności styku łączonych elementów) muru na palach.

Rozbudowa ul. Kujawskiej to niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji miejskich ostatnich lat w Bydgoszczy. Składają się na nią: przebudowa dwóch rond, budowa nowego torowiska oraz jezdni i dróg rowerowych. Wykonawstwa podjęło się konsorcjum złożone z Firmy „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynieryjnych z Torunia i Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak z Krakowa. Inwestorami są Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Wartość inwestycji oszacowano na 167 mln zł.

Inwestycja w liczbach:

– 5 pasów ruchu (2 w górę, 3 w dół w tym buspas);

– około 2 km rozbudowanych odcinków dróg;

– 658 nasadzeń drzew.