Umowę na wykonanie zadania zawarto 22 listopada 2022 r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a firmą Kormost S.A. Jej przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w miejscowości Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w miejscowości Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”.

Aktualnie jesteśmy w fazie przygotowawczej inwestycji. Rozpoczęcie robót planowane jest wiosną 2023 r.