Trwają końcowe prace nad budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedla Czyżkówko i Jachcice oraz umożliwi przebudowę sieci ciepłowniczej nad rzeką Brdą, łącząc miejski system ciepłowniczy G 1.1 w centrum Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą na osiedlu Osowa Góra.

Całość inwestycji realizowana jest pod nazwą „Wykonanie prac projektowych oraz realizacja i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą” w coraz bardziej popularnym w sektorze Zamówień Publicznych trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jest częścią przedsięwzięcia bydgoskiego KPEC Sp. z o.o. „Ciepło bez smogu”.
   
Nowy obiekt powstaje pomiędzy ulicami Jednostronną oraz Świekatowską i będzie liczył około 67 metrów długości i ponad 8 metrów szerokości. W ramach prowadzonych prac wykonano do tej pory przyczółki obiektu mostowego, pomost żelbetowy, umocniono brzegi rzeki oraz zamontowano kładkę – konstrukcję stalową, która została zaprojektowana przez Biuro Projektów Firmy „Kormost” i wykonana przez Zakład Konstrukcji Stalowych. Aktualnie trwają prace porządkowe i przygotowawcze do przekazania obiektu Zamawiającemu. W ramach Polityki Środowiskowej firmy
oraz dbałości o estetykę miasta, „Kormost” dokonał nasadzeń zastępczych – posadzono 32 drzewa ozdobne na działkach usytuowanych przy ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy. W przyszłym miesiącu KPEC ma wystąpić o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Inwestycja w liczbach:
• długość kładki – ok. 67 metrów;
• szerokość – 8 metrów;
• gwarancja – 5 lat;
• wartość inwestycji – 7 mln zł.

Inwestor:
• KPEC Sp. z o.o. Bydgoszcz

Wykonawcy:
• Konsorcjum: Firma „Kormost’ (lider) oraz Firma „Gotowski” (partner)