„Łączymy pokonując przeszkody” – to nasza dewiza. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy jakość i dotrzymywanie nawet najbardziej napiętych terminów oraz oferujemy konkurencyjne ceny. Byliśmy i jesteśmy zaangażowani przy wielu prestiżowych inwestycjach w kraju oraz zagranicą. Zbudowaliśmy około 150 dużych konstrukcji. Cieszy nas opinia: „specjaliści od trudnych konstrukcji”, gdyż to właśnie budowa konstrukcji stalowych oraz skomplikowanych obiektów inżynierskich jest atutem i wizytówką Firmy KORMOST.

Nasza wieloletnia praca, doświadczenie w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego, indywidualne spojrzenie na każdy projekt  są gwarancją sukcesu naszych Klientów. 
 
Na opinię tę cały czas, od lat, pracuje grono doświadczonych pracowników — specjalistów wielu branż, tworzących zespół naszej Firmy. To przede wszystkim inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budowy dróg i mostów, w większości autorzy projektów zadań i rozwiązań technicznych, których wykonawstwo przyniosło nam szereg nagród i wyróżnień.
A że żaden człowiek, czy firma, jako jednostka nie jest samotną wyspą, czy wręcz nie może taką być, by sensownie funkcjonować — z przyjemnością podkreślamy, że na nasz i zarazem Państwa sukces wpływa też współpraca naszego zespołu z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju; między innymi: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Politechniką Lubelską — Wydziałem Budownictwa i Architektury, Katedrą Dróg i Mostów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy — jego Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskie, Katedrą Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Politechniką Poznańską — Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Nasza wieloletnia praca, doświadczenie w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego, indywidualne spojrzenie na każdy projekt wsparte współpracą z tak znamienitymi ośrodkami naukowymi, posiadane przez firmę certyfikaty, świadectwa kwalifikacji jak i wyróżnienia, są gwarancją sukcesu naszych Klientów.