Nowoczesna przeprawa w Kotowie
W Kotowie budowaliśmy z belek „KUJAN”

Możemy już podać więcej szczegółów, dotyczących rozbudowy mostu przez rzekę Mogielnica w ciągu drogi krajowej nr 32 w miejscowości Kotowo.

Przypomnijmy, że inwestorem jest poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a firma Kormost zajęła się pracami mostowymi. Jak już wcześniej informowaliśmy, obiekt w Kotowie wykonywany jest z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „KUJAN”. Warto podkreślić, że jest budowany etapowo.
    
Szczegółowy zakres robót:
-    wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych i zbrojarskich;
-     betonowanie przyczółków, płyty mostu oraz kap chodnikowych;
-     wykonanie balustrad oraz poręczy stalowych;
-     wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego;
-    wycinkę drzew oraz nasadzenia kompensacyjne wraz z pielęgnacją.

W związku z reorganizacją ruchu konieczne było wykonanie tymczasowego most objazdowego typu MS-54. Został tam przekierowany ruch z DK32.

Na moście zerwano nawierzchnię, rozebrano też chodniki, konstrukcję mostu wykonaną z belek prefabrykowanych, ceglane przyczółki  starego obiektu oraz kamienno-betonowe fundamenty. Później przystąpiliśmy do fundamentowania i budowy korpusu przyczółków. Zamontowaliśmy prefabrykowane belki strunobetonowe typu „KUJAN” - ustroju nośnego. Przystąpiono do jego zbrojenia oraz deskowania.

Remont DK32 pozwoli na pozyskanie dla trasy trzech kilometrów nowej nawierzchni i przeprawy w Kotowie.