Aktualności

 Trwa weryfikacja i odbiór przez nadzór inwestorski prac, które Kormost S.A. prowadził na pięciu obiektach w Olsztynie.

   Uprzejmie informuje się, że w dniu 5 listopada 2020 KORMOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w KORMOST Spółka akcyjna KRS 0000868301.
Do przekształcenia doszło na podstawie art. 553 kodeksu spółek handlowych.
   Jest to z mocy prawa kontynuacja dotychczasowej działalności prowadzonej przez KORMOST sp. z o.o., numery NIP i REGON nie ulegają zmianie. Nie ulega zmianie również adres siedziby.
   Jedyna zmiana dla Państwa polega na tym, że zamiast spółki z ograniczona odpowiedzialnością dalsza współpraca będzie się odbywała ze spółką akcyjną. Zaistniała zmiana formy ustrojowej nastąpiła przy zachowaniu dotychczasowego składu osobowego i majątku KORMOST sp. z o.o.
   W związku z powyższym wnosi się, aby wszelkie oferty, zamówienia, pisma składać posługując się aktualnymi danymi jak wyżej. Jednocześnie informuje się - w przypadku już złożonych dokumentów wymagających odpowiedzi lub zajęcia stanowiska - stosowne pismo /odpowiedź zostanie przedstawione przez KORMOST SA.

W Występie powstaną kładki przy moście nad Kanałem Bydgoskim w Występie. W pierwszej połowie września firma Kormost przystąpi do wykonania podpór pod nowo projektowane przeprawy.

Kładki umożliwią pieszym i rowerzystom przedostanie się na drugą stronę – zostaną zbudowane najpóźniej do końca listopada tego roku. Na takie rozwiązanie postawiły władze władze powiatu nakielskiego.

Inwestycja zyska dofinansowanie. Jak informuje Bartosz Lamprecht, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle, jest możliwość zyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na obiekty inżynieryjne. To około 50 proc. dofinansowania. Cała inwestycja ma kosztować 1,3 mln zł.

 Firma Kormost kontynuuje remont wiaduktu w Olkuszu. Konieczne było wykonanie prac dodatkowych.

Wczoraj, 31 sierpnia, odbyło się próbne obciążenie przęsła budowanej przez nas kładki w Łochowie.

W ramach finansowanej m.in. przez RPO inwestycji, firma Kormost wykonuje kładkę, która zostanie udostępniona dla pieszych i rowerzystów. Długość całej trasy wyniesie ponad 6 kilometrów (2,5 metra szerokości). Będzie ona włączona do istniejącego już traktu rowerowego, przebiegającego wzdłuż
drogi powiatowej.

Kładkę zaprojektowano jako układ trzech niezależnych tzw. ustrojów nośnych, które oparte sąna wspólnych podporach. Nawierzchnia wykonana jest z żywic epoksydowo-poliuretanowych, a krawędzie przęseł zabezpieczono balustradami o wysokości 1,2 m.

Aktualnie trwają prace związane z montażem balustrad na dojściach do kładki zarówno od ulicy Jesionowej jak i Niedźwiedziej. Cały czas postępują roboty antykorozyjne na konstrukcja betonowych i stalowych. Wykonywane będą też nawierzchnie z żywic epoksydowych.

Przy okazji realizacji inwestycji, zostaną także wybudowane ulice: Jesionowa i Niedźwiedzia w Łochowie oraz kładka nad kanałem Górnonoteckim. Koszt oszacowano na 7 793 395,89 zł brutto, z czego ponad 4 mln zł pochodzą z uzyskanego przez Gminę Białe Błota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe parametry techniczne obiektu
• długości ustrojów nośnych:
o konstrukcja K-1 (rama 5-przęsłowa): 63,93 m;
o konstrukcja K-2 (kratownica wolnopodparta): 30,37 m;
o konstrukcja K-3 (rama 5-przęsłowa): 64,59 m;
• kąt skrzyżowania z kanałem: ~63.0°;
• światło pionowe (ponad WWŻ): 4,30 m;
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,50 m;
• szerokość w świetle balustrad: 2,90 m;
• wysokość skrajni: 2,50 m; • klasa obciążenia: obciążenie tłumem pieszych wg. PN-85/S-10030

Wirus Covid-19 nie spowodował dotąd opóźnień i zagrożeń w pracy firm Kormost i Gotowski. Jak pandemia wpłynęła na polskie budownictwo? Zebraliśmy fakty i opinie ekspertów na ten temat. 

Trwają prace przy rozbudowie ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. W listopadzie i grudniu m.in. zakończono budowę muru bernardyńskiego.

W listopadzie firma Kormost wykonała okładzinę z koszy gabionowych (metalowych konstrukcji wypełnionych różnego rodzaju kamieniami) przy palisadzie CFA (wykonanej ze zbrojonych pali) wzdłuż chodnika przy ulicy Kujawskiej. Zabezpieczyliśmy też skarpę przy ul. Kujawskiej – zastosowana została ścianka szczelna z grodzic stalowych. Zakończyły się też prace związane z murem bernardyńskim. Zakończono prace murarskie i zamontowano balustradę. Stanęło też 10 wiat przystankowych wzdłuż trasy tramwajowej.

Grudzień Kormostu stał pod znakiem budowy schodów żelbetowych prowadzących do parku przy ul. Kujawskiej. Na początku wyprofilowaliśmy skarpę, żeby idealnie dostosować ją do projektu schodów. Kolejnym krokiem było wykonanie w tym miejscu kanalizacji deszczowej i rozpoczęcie budowy schodów.

Prace na Kujawskiej potrwają do połowy 2021 roku, a wiosną rozpoczną się tutaj nasadzenia drzew i krzewów. Rozbudowa ulicy to największy projekt komunikacyjny ostatnich lat w Bydgoszczy. Wybudowane zostało m.in. nowe torowisko oraz jezdnia pomiędzy jezdniami rond Kujawskiego i Bernardyńskiego. Na jezdni wschodniej wydzielony zostanie buspas, a na chodnikach powstaną ścieżki rowerowe. Wielką wagę inwestor przykłada też do rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na liście udogodnień znajdują się pochylnie dla wózków, elementy ryflowane na chodnikach i przystankach, a także sygnalizacja dźwiękowa na przejściach.

Przypomnijmy, że tramwaje kursują nową trasą w wykopie. Było to konieczne, żeby zniwelować nachylenie. Na murach oporowych na trasie tramwaju można obserwować mural, którego projekt wygrał konkurs zorganizowany przez miasto. Grafikę warto obejrzeć w ruchu. Inwestor podkreśla, że podczas budowy zastosowano rozwiązania stricte ekologiczne. Są to smarownice zasilane energią fotowoltaiczną oraz bezpodsypkowe torowisko i specjalne, ograniczające hałas, nawierzchnie.

Kujawska w liczbach:
- 1,2 km nowego torowiska;
- 24 metry różnicy poziomu między rondem Kujawskim, a Zbożowym Rynkiem;
- 15 nowych tramwajów zakupionych do obsługi sieci;
- 174 całkowity koszt prac na Kujawskiej.

Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku największej inwestycji miejskiej w ostatnich latach w Bydgoszczy.

Firma Kormost zakończyła już prace związane z wykonywaniem muru oporowego wzdłuż ulicy Kujawskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż wyposażenia, a przy ul. Toruńskiej - w okolicy ronda Bernardyńskiego - prowadzone są prace wykończeniowe. Z cegły klinkierowej wykonywana jest elewacja muru od strony Kościoła Garnizonowego.

Już wiadomo, że na przełomie września i października zakończone zostaną prace pozwalające na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie linii tramwajowej łączącej Górny Taras Bydgoszczy z Dolnym. Połączenie ronda Kujawskiego z rondem Bernardyńskim murami oporowymi to kamień milowy inwestycji.

Na rondzie Bernardyńskim położono nową nawierzchnie dojazdów. Trwają też prace związane z wymianą gruntu pod torowisko w kierunku Babiej Wsi. Z kolei na ul. Długiej położono nawierzchnię z kostki rzędowej. Na ul. Kujawskiej trwa montaż trakcji tramwajowej, betonowanie płyty górnej torowiska wewnątrz murów oporowych oraz prace drogowe: na jezdni zachodniej przygotowanie do położenia warstw bitumicznych, a pomiędzy murami oporowymi wykonywana jest opaska z kostki brukowej. Praca wre także na rondzie Kujawskim: to m.in. wykopy, profilowanie podłoża nasypami, podbudowa i stabilizacja podłoża oraz wykonanie warstw bitumicznych.

Warto dodać, że z inicjatywy Miasta, mury oporowe wzdłuż ul. Kujawskiej zostaną ozdobione muralem. Konkurs na projekt wygrała praca Jana Kołodzieja i Krzysztofa Syrucia. Na wykonanie muralu, którego łączna długość wynosi 440 metrów, artyści mają czas do końca listopada.