Uprzejmie informuje się, że w dniu 5 listopada 2020 KORMOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w KORMOST Spółka akcyjna KRS 0000868301.
Do przekształcenia doszło na podstawie art. 553 kodeksu spółek handlowych.
   Jest to z mocy prawa kontynuacja dotychczasowej działalności prowadzonej przez KORMOST sp. z o.o., numery NIP i REGON nie ulegają zmianie. Nie ulega zmianie również adres siedziby.
   Jedyna zmiana dla Państwa polega na tym, że zamiast spółki z ograniczona odpowiedzialnością dalsza współpraca będzie się odbywała ze spółką akcyjną. Zaistniała zmiana formy ustrojowej nastąpiła przy zachowaniu dotychczasowego składu osobowego i majątku KORMOST sp. z o.o.
   W związku z powyższym wnosi się, aby wszelkie oferty, zamówienia, pisma składać posługując się aktualnymi danymi jak wyżej. Jednocześnie informuje się – w przypadku już złożonych dokumentów wymagających odpowiedzi lub zajęcia stanowiska – stosowne pismo /odpowiedź zostanie przedstawione przez KORMOST SA.