Zagrożony zawaleniem Most Uniwersytecki w Bydgoszczy zamknięto, podparto, naprawiono i 26.01. 22 r oddano do użytku. […]