O firmie

Szanowni Państwo, 

Pragnę poinformować Państwa o działalności Zakładu Robót Mostowych „KORMOST”, którego siedziba znajduje się w Bydgoszczy, przy ulicy Glinki 144. 

Przedmiotem pracy naszej Firmy są roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów mostowych oraz inżynierskich, roboty rozbiórkowe, drogowe oraz roboty malarskie.  

Jednak w swojej działalności zakład nasz, koncentruje się na specjalistycznym wykonywaniu prac związanych z antykorozją betonu i stali. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje wykonanie tych robót na najwyższym poziomie, zgodnie z wszystkimi wymaganiami technicznymi. 

W ramach pionu technicznego, wyodrębnione są podstawowe sekcje organizacyjne: 

Sekcja antykorozji stali 

Sekcja antykorozji betonu 

Zakład Robót Mostowych „KORMOST”, aby móc konkurować w branży budowlanej inwestuje we własny kapitał. Wszelkie modernizacje i rozbudowy, zapewniają właściwe funkcjonowanie i jego rozwój. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Gwarantujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę przy realizacji zleceń. 

 

Z wyrazami szacunku 

Właściciel - mgr inż. Marek Gotowski.